مطالب با موضوع: عمومی

چهاردهمین دوره مسابقات مطالعات قرآنی و معارف اهل بیت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

موسسه قرآنی امام رضا (ع) با همکاری موقوفه مدنیان برگزار می کنند.

چهاردهمین دوره از سلسله مسابقات مطالعات قرآنی و معارف اهل بیت(ع) با موضوع مواعظ پیامبراکرم به ابوذرغفاری ۲۱ اسفند در حسینیه امام رضا(ع) و مناطق دیگر برگزار می شود.

به گفته مسئول موسسه قرآنی: این مسابقه در حسینیه امام رضا(ع)، ...

صفحه‌ی ۳