برنامه کلاس‌های قرآنی

 

  برنامه کلاسهای قرآنی موسسه قرآنی امام رضا علیه‌السلام

                                 دوره بیست و سوم رضوان

 تاریخ شروع دوره ۱۲-۱۰-۹۷            تاریخ پایان دوره ۱۲-۱۲-۹۷                                     

روز کلاس ساعت برگزاری استاد مربوطه شماره کلاس

شنبه

حفظ 

حفظ  

  ۱۷ الی ۱۹

۱۶ الی ۱۸

 

آقای سلامات

آقای میاحی

۱۱۰

۱۰۱

یکشنبه

حفظ

۱۸ الی ۲۰

آقای عابدی

۱۱۰

دوشنبه
 
روخوانی و روانخوانی نظری نوجوانان 
 
روخوانی و روانخوانی عملی نوجوانان 
 
تجوید سطح یک نوجوانان  
  
تجوید سطح یک بزرگسال 
  
صوت و لحن مقدماتی نوجوانان  
 
صوت و لحن سطح یک نوجوانان 
  
روخوانی و روانخوانی بزرگسال    
 
صوت و لحن بزرگسال

 

۱۸ الی ۱۹ 

۱۹ الی ۲۰ 

۱۸ الی ۲۰ 

۱۸ الی ۲۰ 

۱۸ الی ۱۹ 

۱۹ الی ۲۰ 

۱۸ الی ۲۰ 

۱۸ الی ۲۰

 

  

 آقای میاحی

آقای میاحی

آقای صالحی وند

آقای حمادی

آقای سواری

آقای سواری 

آقای جلالی

آقای سلیمانی

 

 

 

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۹

۱۱۰

۱۰۸

۱۰۸

۱۰۳

۱۱۱

 
سه شنبه

 

حفظ

 

۱۸ الی ۲۰

 

آقای عابدی

 

۱۱۰

چهارشنبه
 
روخوانی و روانخوانی نظری نوجوانان 

روخوانی و روانخوانی عملی نوجوانان 

تجوید سطح یک نوجوانان 
 
تجوید سطح یک بزرگسال 

صوت و لحن مقدماتی نوجوانان 

صوت و لحن سطح یک نوجوانان 

روخوانی و روانخوانی بزرگسال  

صوت و لحن بزرگسال

 

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۲۰

۱۸ الی ۲۰

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۲۰

۱۸ الی ۲۰

 

 آقای میاحی

آقای میاحی

آقای صالحی وند

آقای حمادی

آقای سواری

آقای سواری 

آقای جلالی

آقای سلیمانی

 

 

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۹

۱۱۰

۱۰۸

۱۰۸

۱۰۳

۱۱۱

 
پنج شنبه

حفظ 

حفظ  

  ۱۷ الی ۱۹

۱۶ الی ۱۸

آقای سلامات

آقای میاحی

۱۱۰

۱۰۱

 

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در کلاس های آموزش قرآن رضوان با شمارهای ۰۹۱۶۵۲۹۷۵۰۵-۰۶۱۳۳۳۷۹۰۱۶ تماس حاصل فرمایید.