برنامه کلاس‌های قرآنی

 
برنامه هفتگی کلاسهای آموزش قرآن،موسسه قرآنی امام رضا علیه السلام
روز کلاس مربوطه زمان برگزاری استاد مربوطه
شنبه حفظ ۱۷-۱۹ احمد سلامات
یکشنبه حفظ ۱۸-۲۰ ابراهیم عابدی پور
دوشنبه و چهارشنبه روخوانی نظری نوجوانان ۱۸-۱۹ حسن چنانی
روخوانی عملی نوجوانان ۱۹-۲۰ حسن چنانی
تجوید سطح یک نوجوانان ۱۸-۲۰ حسن صالحی وند
صوت و لحن مقدماتی نوجوانان ۱۸-۱۹ خلیل سواری
صوت و لحن مسطح یک نوجوانان ۱۹-۲۰ خلیل سواری
روخوانی و روانخوانی بزرگسال ۱۸-۲۰ معزالدین جلالی
تجوید سطح یک بزرگسال ۱۸-۲۰ حسن حمادی
صوت و لحن مقدماتی بزرگسال ۱۸-۱۹ محسن سلیمانی
صوت و لحن سطح یک بزرگسال ۱۹-۲۰ محسن سلیمانی
سه شنبه حفظ ۱۸-۲۰ ابراهیم عابدی پور
عبدا... میاحی
پنج شنبه حفظ ۱۷-۱۹ احمد سلامات
۱۸-۲۰ عبدا... میاحی
جهت کسب اطلاع بیشتر و شرکت در کلاسهای آموزش قرآن با شماره «۳۳۳۷۹۰۱۶-۰۶۱» تماس حاصل نمایید.