برنامه کلاس‌های قرآنی

 

  برنامه کلاسهای قرآنی موسسه قرآنی امام رضا علیه‌السلام

                                 دوره نوزدهم رضوان

 تاریخ شروع دوره ۲۱-۰۸-۹۶            تاریخ پایان دوره ۲۶-۱۰-۹۶                                     

روز کلاس ساعت برگزاری استاد مربوطه شماره کلاس

شنبه

حفظ - سلامات

  ۱۷:۳۰ الی ۱۹

حفظ - سلامات

۱۰
یکشنبه

روخوانی و روانخوانی بزرگسال 

روخوانی و روانخوانی عملی بزرگسال

 تجوید بزرگسال

تجوید عملی بزرگسال 

حفظ

۱۸ الی ۲۰

۱۸:۳۰ الی۱۹:۳۰

۱۸ الی ۲۰

۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰

۱۹ الی ۲۱

آقای حمادی

آقای جلالی

آقای کریمی

آقای درخشان

آقای عابدی

۱۱

۹

۳

۷

۱۰

دوشنبه

روخوانی و روانخوانی نظری نوجوان

روخوانی و روانخوانی عملی نوجوان

تجوید نظری نوجوانان

تجوید عملی نوجوانان

صوت و لحن مقدماتی نوجوانان

صوت و لحن سطح یک نوجوانان

حفظ

 ۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۷:۳۰ الی ۱۹

  

 

آقای ملوحی

آقای ملوحی

آقای صالحی وند

آقای صالحی وند

آقای سواری 

آقای سواری

آقای سلامات

 

 

۹

۹

۳

۳

۷

۷

۱۰ 

سه شنبه

 

روخوانی و روانخوانی بزرگسال 

روخوانی و روانخوانی عملی بزرگسال

 تجوید بزرگسال

تجوید عملی بزرگسال 

حفظ

 

۱۸ الی ۲۰

۱۸:۳۰ الی۱۹:۳۰

۱۸ الی ۲۰

۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰

۱۹ الی ۲۱

 

آقای حمادی

آقای جلالی

آقای کریمی

آقای درخشان

آقای عابدی

 

۱۱

۹

۳

۷

۱۰

چهارشنبه

روخوانی و روانخوانی نظری نوجوان

روخوانی و روانخوانی عملی نوجوان

تجوید نظری نوجوانان

تجوید عملی نوجوانان

صوت و لحن مقدماتی نوجوانان

صوت و لحن سطح یک نوجوانان

حفظ

 

 ۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۸ الی ۱۹

۱۹ الی ۲۰

۱۷:۳۰ الی ۱۹

 

آقای ملوحی

آقای ملوحی

آقای صالحی وند

آقای صالحی وند

آقای سواری 

آقای سواری

آقای سلامات

 

۹

۹

۳

۳

۷

۷

۱۰ 

 
پنج شنبه - - - -

 

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در کلاس های آموزش قرآن رضوان با شمارهای ۰۹۱۶۵۲۹۷۵۰۵-۰۶۱۳۳۳۷۹۰۱۶ تماس حاصل فرمایید.