افتخارات

موسسه قرآنی امام رضا علیه السلام با برگزاری دوره های مختلف آکادمیک و تخصصی قرآنی(روخوانی و روانخوانی،تجوید،صوت و لحن،حفظ)که در هردوره بالغ بر ۱۳۰ نفرقرآن آموز را ارزیابی و ثبت نام نموده،توانسته با بهره مندی از اساتید و کارشناسان مجربی که خود این اساتید نیز در سطح استان و کشور دارای عناوین و رتبه های برترمیباشند،کلاس هایی منظم و مدون همراه با تجهیزات و وسایل کمک آموزشی بروز را برگزار کند

یکی از اهداف موسسه قرآنی امام رضا علیه السلام نظارت دقیق بر کلاس های دوره و شناسایی افراد مستعد بوده که بحمدلله توانسته قرآن آموزان نخبه ای را به کشور معرفی نماید.

حاصل حضور قرآن آموزان این موسسه در مسابقات استانی و کشوری به شرح ذیل می باشد.

                                                                                  

                                                                       ***********************

سال ۱۳۹۵

۱ عبدالله میاحی

رتبه عالی رشته حفظ کل در مسابقات سراسری اوقاف

رتبه برتر مسابقات کشوری بسیج،مدهامتان و اداره کار و رفاه اجتماعی

۲ حسن حمادی

رتبه اول مسابقات رشته ترتیل دانشگاههای پیام نور خوزستان

۳ محمد علی فرحانی

نفر اول مسابقات حفظ پنج جزء مرحله ناحیه ا ی

نفردوم مسابقات حفظ نخبگان استانی

۴ محمد امین ناصری

نفر اول مسابقات رشته اذان دانش آموزی استان خوزستان

۵ اسماعیل مولایی

راهیابی به مسابقات کشوری جهاد کشاورزی در رشته قرائت

۶ امیر حسین مشکی زاده

نفر سوم مسابقات دانش آموزی حفظ ویژه ۱۰جزء

  ۷ مصطفی عباداتی

نفر اول مسابقات دانش آموزی حفظ ویژه ۱۰جزء

۸ مهدی فاضلی

نفر اول مسابقات ناحیه ای رشته قرائت

۹ ابراهیم معلایی

نفر اول مسابقات کسوری دانش آموزی در رشته اذان

۱۰- محمد صادق ساجدی پور

نفر اول مسابقات ناحیه ای حفظ ۵ جزء

۱۱ یوسف مدرسی

نفراول مسابقات ناحیه ای حفظ ۱۰جزء   

 

 

                                                               ************************** 

سال ۱۳۹۶

۱ -  محمد صادق ساجدی پور

نفر دوم رشته حفظ مسابقات نخبگان دانش آموزی استان خوزستان

۲ اسماعیل مولایی

نفر اول مسابقات نخبگان دانش آموزی استان خوزستان

۳ محمد مهدی سوزنچی

نفر اول رشته حفظ مسابقات نخبگان دانش آموزی استان خوزستان

۴ احمد عبیاوی

نفر اول مسابقات هفته قرآن و عترت ارشاد استان خوزستان

۵ امیر محمد رحمتی

نفر سوم مسابقات هفته قرآن و عترت ارشاد اسلامی

۶- یحیی باوی

نفر اول مسابقات هفته قرآن و عترت ارشاد استان خوزستان

 

                                                                   *************************              

 

سال ۱۳۹۷ 

۱ خلیل سواری

نفر اول مسابقات سراسری نیروی زمینی سپاه در رشته قرائت

نفر اول مسابقات سراسری اداره ورزش و جوانان

نفرسوم مسابقه سراسری مدهامتان

نفر اول مسابقات سراسری دانشگاه آزاد

نفر اول مسابقات سراسریجهاد کشاورزی در رشته اذان

۲ عبدالله میاحی

رتبه دوم مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی علیه السلام

رتبه دوم مسابقات استانی اوقاف و امور خیریه در رشته حفظ کل

رتبه سوم مسابقات کشوری اداره کار و تعاون استان کرج

۳ میثم مشعلی

نفر دوم مسابقات قطبی رشته قرائت ناحیه یک شهرستان اهواز

۴ محمد مهدی سوزنچی

رتبه اول نخبگان دانش آموزی استان خوزستان در رشته حفظ ده جزء

۵ علیرضا بیت سیاح

رتبه اول مسابقات ناحیه ای در رشته تحقیق

رتبه سوم مسابقات شهرستانی در رشته تحقیق

۶ محمد صادق ساجدی پور

مقام اول ده جزء منطقه چهار دانش آموزی

مقام اول ده جزء قطب یک استان خوزستان

مقام سوم ده جزء نخبگان استان خوزستان

۷ منصور داودی

مقام اول قرائت ناحیه دانش آموزی استان خوزستان

مقام سوم قرائت قطبی در استان خوزستان

۸ محمد پارسا

رتبه اول مسابقات سراسری اوقاف حفظ جزء سی

رتبه اول مسابقات دانش آموزی ناحیه دو شهرستان اهواز

۹ محمد جواد سلامات

رتبه اول مسابقات دانش آموزی ناحیه دو شهرستان اهواز

   ۱۰- محمد علی محمدی

رتبه اول مسابقات ناحیه سوم دانش آموزی در رشته اذان

۱۱- محمد امین ناصری

مقام دوم  مسابقات استانی مدهانتان در رشته قرائت

مقام اول مسابقات استانی در رشته مداحی

۱۲- سلمان غوابش

رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن طلاب در رشته قرائت

۱۳- مجتبی ناصری

مقام اول مسابقات ناحیه سه اهواز در رشته قرائت تحقیق

مقام دوم مسابقات استانی مدهامتان در رشته اذان

۱۴ یوسف مدرسی

رتبه اول مسابقات قطبی قرآن و عترت در حفظ ۱۰جزء

رتبه دوم مسابقات استانی قرآن و عترت