معرفی «شجاع زویدات» | حافظ کل قرآن کریم

آقای شجاع زویدات متولد سال ۱۳۶۶، حافظ کل قرآن کریم از شهرستان اهواز می باشد و هم اکنون در آبادان ساکن هستند ایشان کارشناس حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل میباشند. و در حال حاظر عضو شورای شهر آبادان هستند.
آقای شجاع زویدات از سال ۱۳۷۵ حفظ قرآن را به طور جدی آغاز نمودند و در مسابقات مختلف استانی و کشوری شرکت کرده و عناوین زیر را کسب نموده اند، که عبارتند از:
نفر اول بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ کل
مقامهای اول ، دوم، سوم در رشته های حفظ ۱۰ جزء ، ۱۵ جزء و کل فرزندان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران.
مقام اول در سه سال پیاپی، در استان خوزستان در رشته حفظ دانش آموزی.
مقامهای دوم و سوم در مسابقات کشوری دانش آموزی و بسیج .
مقامهای اول و دوم در مسابقات سازمان اوقاف در استان خوزستان
همچنین ایشان در سال ۱۳۸۱ در رشته حفظ کل، در مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه به مرحله نهایی راه یافته و جزء نفرات برتر شناخته شده اند. ایشان پس از این مسابقات، با توجه به عنایت کمیته منتخب اعزام قاریان، مستقر در دفتر مقام معظم رهبری، در مهر ماه ۸۲ به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به همراه دیگرنمایندگان اعزامی در مسابقات بین المللی قرآن کریم به سرزمین وحی اعزام شدند. که در این مسابقات نیز رتبه ششم را کسب کردن