معرفی «سید حسن موسوی (آلبوشوکه)» | قاری قرآن کریم

سید حسن موسوی متولد ۱۳۴۶ در منطقه فیروزآبادسابله بین شهر سوسنگرد و بستان می باشد. ایشان دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی می باشد و در زمینه تحصیلات حوزوی از سال های ۶۱ تا ۶۴ و ۶۶ تا ۶۸ در حوزه علمیه آیت الله بهبهانی مشغول به تحصیل بوده است.
مدت ۳۷ سال در زمینه قرآن فعالیت نموده، از جمله اساتید ایشان استاد خدام حسینی، یاری گل، معلمی و دکتر مهدی دغاغله بوده اند که از محضرشان کسب فیض نموده است. مقامات کسب شده رتبه های اول تا هفتم در استان و کشور، دو رتبه اول کشوری در سال های ۷۴ و ۷۶ و در حال حاضر مدرس و داور مسابقات قرآنی، تخصص برجسته در علم قرائت و تجوید می باشد همچنین تبحر خاصی در صوت و لحن دارا می باشد.