معرفی «علیرضا سامری» | حافظ کل قرآن کریم

بنده علیرضا سامری ازسال پنجم دبستان تلاوت قرآن را در مدرسه و در مسجد محله شروع کردم. برادرم در خانه تجوید را به طور جدی به من آموزش می داد و در جلسات مسجد که برادرم آن جلسه را اداره می کرد، شرکت می کردم و در آن سنین من در صف اول نماز می نشستم و در بین دو نماز قرآن می خواندم من در این سنین در جلسات استاد حاج قاسم موسوی شرکت می کردم و این استاد در زمینه صوت و لحن به صورت جدی با من کار می کردند تا اینکه در سال دوم راهنمایی با وجود علاقه فردی و با پیشنهاد خانواده تصمیم به حفظ قرآن گرفتم. در آن موقع خواهرم که تجوید را در سازمان تبلیغات آموزش می دید. مرا به دارالقرآن آن سازمان معرفی کرد و در آن جا زیر نظر حمید چنانی حفظ قرآن کریم را شروع کردم بعد از سه ماه کلاس های دارالقرآن به دلیل شروع فصل مدارس به پایان رسید و من برنامه حفظ را در خانه زیر نظر استاد چنانی و با کمک افراد خانواده ادامه دادم. من در این زمان که قرآن را حفظ می کردم با استاد ناجی حیدری آشنا شدم، پس از مدتی ایشان در کانون جهان آرا تشکیل جلسه دادند و اولین کسی که در جلسه ایشان تلاوت کردند من بودم. در نتیجه پس از یک سال تلاش مداوم توانستم بحمدالله در سال سوم راهنمایی به لطف خدا و زیر نظر این اساتید کل قرآن را حفظ کنم.
از جمله مقام هایی که در مسابقات مختلف کسب نموده ام:
نفر دوم مسابقات اوقاف کشور ۸۹
نفر دوم مسابقات دانش آموزی کشور سال ۸۹
نفر دوم مسابقات دانش آموزی کشور سال ۹۱
نفر دوم مسابقات قرآن و عترت دانش آموزی کشور سال ۹۱
نفر دوم مسابقات مدهامتان کشور سال ۹۱
نفر اول مسابقات مدهامتان کشور سال ۹۳