معرفی «علی حمادی» | حافظ کل قرآن کریم

علی حمادی حافظ کل قرآن کریم در فروردین ماه ۱۳۶۰ در خانواده ای مذهبی ومتدین در منطقه نهضت آباد اهواز متولد شد، دهه اول زندگی ایشان با ایام پرخاطره جنگ تحمیلی مصادف شد. آقای حمادی فرزند ارشد خانواده ای ۸ نفره می باشد که بعداز اخذ مدرک دیپلم وارد دانشگاه پیام نور شهرستان شادگان می شود. ایشان دردوران دانشجویی به حفظ قرآن علاقه پیدا کرده و در سال ۱۳۸۶ وبعد از مدت ۱۵ ماه تلاش مستمر موفق به حفظ کل قرآن کریم می شود. اولین حضور آقای حمادی در مسابقات قرآنی، سال ۱۳۸۵ در رشته حفظ ۲۰ جزء موفق به کسب رتبه سوم دانشجویی می شود.
عناوین و رتبه های کسب شده ایشان عبارتند از :
کسب رتبه اول کشوری حفظ کل قرآن کریم در مسابقات دانشجویی، استان قزوین سال ۱۳۸۷
کسب رتبه اول کشوری حفظ کل قرآن کریم در مسابقات دانشجویی استان زنجان سال ۱۳۹۱
کسب رتبه دوم کشوری حفظ کل قرآن کریم در مسابقات دانشجویی استان آذربایجان شرقی سال ۱۳۸۶ کسب رتبه اول استانی حفظ کل قرآن کریم در مسابقات بسیج سال ۱۳۹۰
کسب رتبه های استانی حفظ کل قرآن کریم در مسابقات اوقاف
کسب رتبه اول کشوری حفظ کل قرآن کریم در مسابقات بنیاد شهید
آقای حمادی درحال حاضردرسمت مسئول دارالقرآن اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران خوزستان مشغول خدمت رسانی به خانواده های معزز شاهد وایثارگر می باشند.