محفل انس با قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)

تاریخ مطلب: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
#

برنامه محفل انس با قرآن کریم این هفته با حضور حاج قاسم مقدمی برگزار می شود.

تاریخ برنامه جمعه 9 مردادماه بعد از نماز عشا  مکان کیانپارس خیابان یکم شرقی حسینیه امام رضا (ع) برقرار می باشد.

در این محفل قرآنی قاریان به تلاوت قرآن پرداخته و بعد از اتمام تلاوت قرآن، استاد مهمان به نقد و بررسی تلاوت می پردازد.