بازدید مسئول امور قرآنی وزارت اوقاف کویت از موسسه قرآنی امام رضا(ع)

تاریخ مطلب: ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
#

روز گذشته ۲۵ مردادماه مسئول امور قرآنی اوقاف کویت، حاج عبدالرزاق دغاغله از موسسه قرآنی امام رضا علیه السلام بازدید بعمل آوردند.

ایشان از پیشکسوتان عرصه امور قرآنی استان خوزستان بوده اند و برادر دکتر مهدی دغاغله می باشند که 16 سال پیش به کویت هجرت کرده و در امور قرآنی فعالیت می کنند و مسئولیت وی در وزارت اوقاف کویت است.

ضمناً بازدیدی که از موسسه قرآنی به عمل آمد آقای دغاغله در دفتر یادبود موسسه متنی را به یادگار برای ما یادداشت کردند

ترجمه متن یادداشت حاج آقای دغاغله به شرح ذیل...

الحمدلله امروز موسسه قرآنی امام ضا(ع) را زیارت کردم و آن را یکی از موسسات منظم و بزرگ دیدم و همچنین در آن امکانات آموزشی لازم جهت نشر آموزش قرآن کریم را مشاهده کردم.

و اما چیزی که در آن بسیار به چشم می آید وجود برادرانی است که جهت نشر قرآن کریم اهتمام ورزیده اند و با خیلی از مناطق و موسسات مختلف ارتباط و رسیدگی و مساعدت می نمایند.

و اما یکی دیگر از ویژگیهای ممتاز موسسه، حسن نیت و پاکی دلهای کسانی بود که در دارالقرآن این مرکز مشغول هستند. از اخلاق قرآنی آن ها گرفته تا تعامل آن ها در مواجهه با مراجعین