کارگاه تخصصی تربیت فرزند بدون تنبیه برگزار می گردد.

تاریخ مطلب: ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
#

موسسه قرآنی امام رضا (ع) در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی و نشر آموزه های علمی و دینی دوره آموزشی مهارت های فرزند پروری ویژه مادران را رایگان برگزار می کند.

 

موضوع های این دوره آموزشی، ویژگی‌های روان شناختی کودک در دوران رشد، فرزند پروری مثبت و اصول و ویژگی‌ها، بررسی علل مشکلات رفتاری کودکان، فنون بهبود ارتباط والدین و کودک، اصول تشویق رفتاری مثبت، مقابله با بد رفتاری های کودکان، اصول تشویق رفتاری و تکتیک های زمان سکوت و محرومیت موقت است.

 

 این دوره آموزشی با حضور استاد مهدی فاضلی، مدرس کارگاه تربیت مربی آموزش کودک  دارنده رتبه اول جشنواره شیوه های نوین آموزش قرآن برای کودکان در کشور می باشد.

زمان برگزاری، شنبه 15 آبان ماه ساعت 16در حسینیه امام رضا(ع) واقع در کیانپارس خیابان یک شرقی می باشد.