تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۵ - حسینیه امام رضا (ع)»

قاری سید جعفر ملبوب
استاد احمد رضا درخشان
قاری محمد سیلاوی