تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء ۵ قرآن کریم - حسینیه امام رضا (ع)»

قاری آقای محمود یزدی
قاری آقای محسن مزرعه