تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور احمدرضا درخشان»

قاری امیر بیت سیاح
قاری دکتر بهبهانی
قاری دانیال یزدانی راد
استاد احمد رضا درخشان
مرثیه سرا غلامرضا زاهدی
قاری سلمان غوابش