تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور حاج ناصر دغاغله»

استاد احمد رضا درخشان
حافظ محمدمهدی سوزنچی
قاری سید جعفر موسوی
استاد مهمان ناصر دغاغله
قاری سعید زرگانی
قاری غلامحسین مشکاتیان
مداح جواد نبوی