تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور احمدرضا درخشان»

دانیال یزدانی راد
استاد احمد رضا درخشان
آقای عفری
محمدطاها درخشان
امجد باوی
مصطفی کعبی زاده
محمد کرملاچعب