تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء اول ماه مبارک رمضان»

قاریان سید کریم موسوی و ماجد نصری
استاد احمدرضا درخشان
قاری ماجد نصری
قاری سید کریم موسوی