تصاویر آلبوم: «مولودی رسول اکرم (ص) و امام صادق (,ع) در حسینیه امام رضا (ع)»

آقای غلامرضا زاهدی
آقای حاج مهدی نبوی
آقای حاج مهدی نبوی
آقای حاج مهدی نبوی