تصاویر آلبوم: «محفل انس با قرآن باحضور کاروان قرآنی انقلاب»

مجری مجیدی مهر
مبتهل سید کریم موسوی
گروه بین المللی ثقلین
قاری حمید شاکرنژاد