تصاویر آلبوم: «تقدیر از حافظین نونهال قرآنی در حسینیه امام رضا (ع)»

استاد روحانی نژاد