تصاویر آلبوم: «جشن ولادت امام علی بن ابیطالب (ع) حسینیه امام رضا(ع)»

مولودخوان حاج ثامری
مهندس زاهدی