تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی ماه مبارک رمضان در فضای دیجیتال»

قاریان سید هاشم موسوی و سبحان دغاغله
قاریان امین سعدونی و محسن سلیمانی
قاریان سید حسن موسوی و مجید آذربو
قاریان خلیل سواری و حمید آذربو
قاریان سید جاسم موسوی و محسن مزرعه
قاریان ماجد نصری و عبدالله میاحی
قاریان معزالدین جلالی و ابراهیم عابدی
قاریان محمدامین صادقی و محمد عچرش
قاریان احمد سلامات و یوسف حمادی