تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۴ - حسینیه امام رضا (ع)»

قاریان سید جاسم موسوی و رحیم شریفی
استاد احمد رضا درخشان