تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۶ قرآن کریم حسینیه امام رضا(ع)»

قاری سعید زرگانی
قاری محمد سیلاوی