تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء ۱۲ قرآن کریم - موسسه امام حسن مجتبی (ع) منطقه شیبان»

قاری آقای رحیم شریفی
قاری آقای مجید آذربو