تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن با حضور استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله»

استاد احمدرضا درخشان
استاد مهمان دکتر مهدی دغاغله
قاری سید جاسم موسوی
قاری علیزاده