تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور حاج ناجی حیدری»

استاد مهمان ناجی حیدری
قاری میثم مشعلی
استاد احمد رضا درخشان
قاری نوجوان سواری
حافظ مهدی سوزنچی
حافظ آقای مطوری
قاری احمد عبیاوی