تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم، استاد مهمان ناصر دغاغله»

استاد ناصر دغاغله
حافظ امیر حسین مشکی زاده
قاری ولید کعبی
قاری سید جاسم ملبوب