تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور حاج ناصر دغاغله»

قاری دکتر بهبهانی
استاد مهمان حاج ناصر دغاغله
قاری علی منجزی
قاری اسماعیل مولایی