تصاویر آلبوم: «جشن تکلیف مدرسه شکوفه ها در حسینیه امام رضا(ع)»