تصاویر آلبوم: «شهادت امام هادی(ع)»

روضه خوان: مسکینی