تصاویر آلبوم: «برنامه اختتامیه و افتتاحیه دوره های قرآنی رضوان»

استاد احمدرضا درخشان
قاری منصور داودی
تقدیر از اساتید
قاری سید فواد شوکاوی
گروه تواشیح خوانی بین المللی العباد