تصاویر آلبوم: «مراسم اختتامیه و افتتاحیه دوره های آموزش قرآن رضوان»

قاری آقای کاظم آذرپیرا
مداح آقای جمیل حمید
قاری نوجوان احمد عبیاوی
گروه تواشیح خوانی میعاد
حافظ نوجوان یوسف مدرسی