تصاویر آلبوم: «تقدیر از برگزیدگان مسابقات قرآنی اوقاف استان خوزستان»

سیدمصطفی حسینی رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف کشور
تواشیح خوانی الانوار