تصاویر آلبوم: «کلاس های موسسه قرآنی امام رضا(ع) در فضای دیجیتال»

برنامه هفتگی کلاس های قرآن
مربی روخوانی آقای حسن چنانی
مربی صوت و لحن آقای خلیل سواری
مربی تجوید آقای حسن صالحی وند
مربی روخوانی آقای جلالی
مربی صوت و لحن آقای محسن سلیمانی
مربی تجوید آقای حسن حمادی