تصاویر آلبوم: «همایش حافظان کل قرآن کریم - استان خوزستان»

حافظ کل قرآن کریم محمد جواد محمدی مجد
استاد عباس سلیمی
قاری حاج قاسم مقدمی
قاری حاج قاسم مقدمی
قاری حاج سید کریم موسوی
قاری حاج سید کریم موسوی
استاد محمدمهدی بحرالعلوم
استاد محمدمهدی بحرالعلوم
استاد محمدمهدی بحرالعلوم
استاد عباس سلیمی
استاد عباس سلیمی
استاد محمدمهدی بحرالعلوم و استاد قاسم مقدمی