تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی جزء هفدهم قرآن کریم (طرح فاستمعواله)- حسینیه امام رضا(ع)»

قاریان سید جاسم موسوی و محسن مزرعه
احمدرضا درخشان
قاریان سید جاسم موسوی و محسن مزرعه
محسن مزرعه
قاریان سید جاسم موسوی و محسن مزرعه