تصاویر آلبوم: «دمام و سینه زنی بوشهری حسینیه امام رضا(ع)»

مرثیه سرا آقای قنبرنژاد