تصاویر آلبوم: «طــرح قــرآنـــی فَــــاسْتَمِعُـوا لَــهُ - رمضان ۱۳۹۸- شهرستان شیبان»

ناجی حیدری ، منصور کریمی
محمد امین صادقی
باقر سواری