تصاویر آلبوم: «ترتیل خوانی فاستمعواله جزء۱۷ - حسینیه امام رضا (ع)»

قاریان جلیل بیت مشعل و خلیل سواری