تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش قرآن کریم با حضور استاد احمدرضا درخشان»

قاری حسین سواری
قاری رسول حنونی نژاد
استاد احمدرضا درخشان
قاری مرتضی حیدری
قاری علی فرحانی
قاری نونهال محمدطه درخشان
قاری محمدامین ناصری