تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش قرآن کریم - استاد مهمان سید حسن موسوی شوکی»

استاد احمدرضا درخشان
قاری میثم مشعلی
استاد مهمان سید حسن موسوی
قاری موسوی