تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور حاج ناصر دغاغله»

قاری احمدرضا سعیداوی
قاری صمدی
استاد مهمان حاج ناصر دغاغله
قاری احمد عبیاوی
حافظ مهدی سوزنچی