تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور دکتر جلیل بیت مشعل»

استاد احمد رضا درخشان
استاد مهمان دکتر جلیل بیت مشعل
قاری محمد کرملاچعب
قاری امیرمحمد رحمتی
قاری ابراهیم معلایی
قاری امیر نصوح