تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم با حضور استاد مهمان ناصر دغاغله»

قاری خلیل سواری
استاد احمدرضا درخشان
گروه تواشیح العباد
حافظ محمدصادق ساجدی
استاد مهمان ناصر دغاغله
قاری منصور داودی