تصاویر آلبوم: «جلسه آموزش تخصصی قرآن کریم باحضور استاد سید حسن موسوی»

استاد مهمان آقای سید حسن موسوی
استاد آقای احمد رضا درخشان
قاری آقای سیدجاسم موسوی
قاری آقای حسن صالحی وند