تصاویر آلبوم: «کارگاه آموزش قرآن کریم با حضور استاد درخشان»

قاری آقای عباسی
قاری آقای آل کثیر
قاری آقای دامچه
قاری آقای معلایی
قاری آقای مولایی
قاری آقای غوابش