تصاویر آلبوم: «جلسه تخصصی قرآن کریم با حضور استاد مهمان دکتر جلیل بیت مشعل»

قاری آقای عموری
استاد آقای جلیل بیت مشعل
قاری آقای سید ابراهیم معلایی
قاری آقای سعید زرگانی