تصاویر آلبوم: «اختتامیه و افتتاحیه دوره آموزشی قرآنی رضوان»

قاری خلیل سواری
قاری رسول حنونی نژاد
حافظ محمدصادق ساجدی پور